bel ons

Het belang van uw kind(eren) en persoonlijke bemiddeling tussen vraagouders en gastouders staat op één!

Gastouderbureau Samen, gevestigd in Emmeloord, staat voor professionele gastouderopvang in de Noordoostpolder, Urk en omstreken. Het belang van uw kind(eren) en persoonlijke bemiddeling tussen vraagouders en gastouders staat op één!

 

Gastouderbureau Samen is het contact en aanspreekpunt voor de vraagouders en gastouders. Wij vinden het belangrijk dat vraagouders en gastouders zich vertrouwt en veilig voelen bij ons waardoor er een mooie samenwerking ontstaat.

 

Vraagouders en gastouders mogen verwachten van gastouderbureau Samen dat er goed op de veiligheid en de wettelijke eisen kinderopvang wordt gelet en dat deze worden nageleefd door de gastouders. Jaarlijks wordt er bij de gastouder een risico-inventarisatie uitgevoerd en zullen wij de gastouderopvangadressen meerdere keren bezoeken. Er worden kennismakingsgesprekken, koppelingsgesprekken, voortgangsgesprekken en evaluatiegesprekken georganiseerd om de kwaliteit in de gastouderopvang te waarborgen. In verband met onze samenwerking zullen we de gesprekken persoonlijk bij de vraagouders en gastouders thuis komen uitvoeren.

 

In het belang van de kinderen en begeleiding aan de gastouders hebben wij ons eigen activiteitenprogramma 'Samen actief" ontwikkeld. Elke twee maanden wordt er met een nieuw thema gewerkt en ontvangen de gastouders elke twee weken de bijhorende activiteiten. De activiteiten zijn opgebouwd in drie leeftijdscategorieën. De activiteiten zullen de sociale, emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling stimuleren. Jaarlijks worden er voor gastouders en vraagouders (online) cursussen, (online) trainingen en informatieavonden georganiseerd. Op deze manier kunnen de gastouders in hun pedagogische kennis blijven groeien. 

Downloads

Privacy beleid
Pedagogisch beleidsplan
Jaarkalender 2020
GGB rapport augustus 2020
Klachtenregeling
Stappenplan bij signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld
Algemene voorwaarden
Rapport GGD 2019
Klachtenformulier vraagouder
Klachtenformulier gastouder
Reglement oudercommissie
Samen GOB rapport registratie
Afspraak maken

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op
Stuur een app'je
Gastouderbureau Samen
Samen sterk in opvang
online
Waarmee kunnen we u helpen?
10:19